موسسه بیزینس کوچینگ متعالی

Ascension Business Coaching (ABC)

موسسه بیزینس کوچینگ متعالی به عنوان اولین مرکز بیزینس کوچینگ شمال غرب کشور با همراهی بیزینس کوچ های حرفه ای و بین المللی و همچنین بهره گیری از به روزترین و جدیدترین مدل های:

۱. توسعه کسب و کار به ویژه در حوزه های برنامه ریزی، هدفگذاری، طراحی مدل های کسب و کار، سیستم سازی، تیم سازی و ایجاد نظام های ارزشیابی و همچنین

۲. توسعه فردی در زمینه های ذهنیت سازی، مهارت افزایی و اقدام محوری

همراه شما خواهد بود تا ضمن تغییر باورها و ایجاد افکار سازمان یافته، بتوانید اهداف مالی خود را در ایجاد و یا راه اندازی کسب و کار مخصوص خود محقق سازید.

دوره های آموزشی

ما تیمی حرفه ای و قابل اعتماد در هر حوزه توسعه کسب و کار داریم.

مقالات آموزشی

کتب و فایل های آموزشی را اینجا دانلود کنید.

نظرات دانش پذیران

پذیرای نکته نظرات شرکت کنندگان در دوره آموزشی هستیم.

کوچینگ عملکرد (Performance Coaching)

یکی از مهمترین اهداف ما، کمک به کسب و کارهای کوچک و بزرگ، جهت توسعه خود و رسیدن به نقطه مطلوب ترسیم شده خودشان است. در این مسیر با استفاده از مدل Business Model Canvas (BMC) به عنوان قویترین و جدیدترین مدل های توسعه کسب و کار، تلاش خواهیم کرد تا کسب و کارها ضمن شناخت وضعیت موجود خود از ابعاد مختلف، بتوانند در ابعاد 9 گانه مدل رشد کرده و تعالی یابند.

شعار ما، همراهی با شما تا تحقق موفقیت است

همراه با حامد زندیان

توسعه فردی

یکی از رازهای موفقیت در هر حوزه ای به ویژه کسب و کار، رشد ویژگی ها و مهارت های فردی در قالب توسعه فردی است. موسسه بیزینس کوچینگ متعالی با بهره گیری از متخصصان عرصه توسعه فردی در ابعاد مختلف از جمله:

  • ذهنیت سازی
  • مهارت افزایی
  • اقدام گرایی

در قالب دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت به مخاطبان خود کمک خواهد کرد تا ویژگی های فردی خود را ارتقاء داده و بتوانند در راه اندازی و توسعه کسب و کار خود موفق باشند.

در این قسمت می توانید سوالات خود را مطرح کنید: